dụng cụ thông cống

Dụng cụ thông cống cầm tay

Dụng cụ thông cống cầm tay

Lần trước, chúng tôi đã giới thiệu đến mọi người mẹo thông cống nghẹt bằng soda baking. Tuy nhiên, nó chỉ là một mẹo để bạn giải quyết những chất bị nghẹt hữu cơ. Còn những lúc bị nghẹt bởi chất vô cơ, chất thải rắn thì phương án tốt nhất là sử dụng các dụng cụ thông cống. Với những trường hợp nặng, …