thông nghẹt cống ngầm

Thông nghẹt cống ngầm dưới đất tại quận 4

Thông nghẹt cống ngầm dưới đất tại quận 4

Trong hệ thống cống được bố trí trong nhà bạn. Cống chính dẫn nước thải từ móng nhà ra ngoài hệ thống tiêu thoát thành phố là đường ống lớn nhất. Nó thường được làm bằng nhựa chịu lực hoặc cống xi măng. Rất ít khi bị nghẹt hoàn toàn nhưng chỉ tiêu thoát chậm thôi đã làm nước thải có khả năng trào …